Lock
Facebook Instagram

Edunvalvonta- ja

opintotoimikunta

Edunvalvonta- ja opintotoimikunta eli EVOT on Turun Lääketieteenkandidaattiseuran toimikunta, joka toimii seuran jäsenten edunvalvojana ja oikeuksien puolustajana.

EVOT:n toiminnasta vastaa toimikunnan puheenjohtaja. Merkittävässä roolissa ovat myös toimikunnan varapuheenjohtaja sekä toimikunnan sihteeri. Näistä puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja toimivat ministereinä myös seuran hallituksessa.

EVOT:n tavoitteena on toimia avoimena, dynaamisena ja kantaaottavana matalankynnyksen foorumina opiskelijoille. Kuka tahansa seuran jäsen voi tehdä aloitteen uudesta kehitysideasta tai epäkohdan korjaamiseksi koski asia sitten opetusta, opiskeluympäristöä, työharjoittelua tai mitä tahansa opintoihin tai ammatillisiin asioihin liittyvää. Asioita voi tuoda esille joko EVOT:n säännöllisissä kokouksissa tai ottamalla yhteyttä toimikunnan ministereihin. Kaikki esitykset ja aloitteet voidaan ottaa kokouksissa käsiteltäviksi ja lähteä selvittelemään, mitä asialle olisi tehtävissä. Toimikunnan kokouksessa keskustellaan yhdessä esillä olevista asioista ja tarvittaessa viedään niitä eteenpäin. Tarvittaessa esitys viedään ensin seuran hallitukselle ja hyväksynnän saatuaan se toimitetaan suoraan henkilölle, joka asiaan voisi vaikuttaa, oli se sitten opetushoitaja, oppiaineen johtaja tai vaikkapa dekaani. Siispä opintoasioihin liittyvät kehitysideat onkin jokaisen seuralaisen hyvä ”kierrättää” toimikunnan kautta sen varmistamiseksi, ettei joku muu ole jo työskentelemässä asian eteen, ja jotta hyvät ideat saisivat koko seuran tuen taakseen.

Edunvalvonta- ja opintotoimikunta on vuosien saatossa hankkinut hyvät suhteet tiedekunnan eri hallinnollisiin elimiin, useimmiten esityksemme otetaan positiivisesti vastaan ja parhaimmillaan pääsemme päättäjien kanssa neuvottelemaan mitä ongelmakohdille voitaisiin yhdessä tehdä.

Kokoustaminen

Kokouksiin ovat tervetulleita kaikki seuran jäsenet ja lisäksi kutsuttuja ovat kurssien isännät, kurssikriitikot, paikanvälittäjät, kandiseuran hallituksen puheenjohtaja sekä hallinnon opiskelijaedustajat eli hallopedit. EVOT kokoustaa noin kerran kuussa. Kokouksissa käsitellään kurssipalautteita, halloped-edustajien kuulumisia, edunvalvonnan ajankohtaisia asioita ja amanuenssuureihin liittyviä asioita. Lisäksi EVOT:n tehtävänä on kerätä ehdotukset Vuoden opettaja-,Vuoden opetusteko- ja Mainio Manu -palkintojen saajiksi.

EVOT:n kautta tehdään myös useimmat valinnat hallinnon opiskelijaedustajista. Organisoimme yhteistyössä tiedekunnan hallopedkoordinaattorien ja laitoksen muiden ainejärjestöjen kanssa opiskelijaedustuksen paikat. Valitsemme myös opiskelijajäsenet väliaikaisiin ryhmittymiin, kuten professorivalintojen valmisteluryhmiin tai projektityöryhmiin.
Mikäli olet kiinnostunut opiskelijäsenenä toimimisesta tiedekunnan tai yliopiston hallinnossa, kannattaa seurata aktiivisesti EVOT:n sähköpostilistaa ja ilmaista kiinnostuksesi myös ministereille.

Milloin kokoustamme?

Kokouksia pidetään noin kerran kuukaudessa. Ajankohdasta tiedotetaan seuran nettisivuilla, EVOT:n sähköpostilistalla, TLKS:n tiedotteessa ja useimmiten myös instagramissa @tlksry.

1/2023: viikolla 6

Viime vuosien saavutuksia

Kokousten ja hallinnon opiskelijaedustajatoiminnan lisäksi toimikunta voi laatia erilaisia kannanottoja ja esityksiä omasta aloitteestaan.

– Osallistuimme uuden palautejärjestelmän kehittämiseen, joka palkittiin toimikunnan ehdotuksen myötä SML:n Vuoden opetusteoksi

– Amanuenssuureja kehitettiin – Tehtiin esitys amanuenssuurien pysyväismääräysten muuttamiseksi, tavoitteena parantaa amanuenssin oikeus- sekä oppimisturva.

– TLKS järjesti yhteisponnistuksena mielenosoituksen lääketieteellisen tiedekunnan sisäänottomäärien nostamista – ja sitä kautta opetuksen laadun heikkenemistä vastaan tammikuussa 2012.

– Kliinisten taitojen johdantokurssin järjestäminen yhdessä TUTKEn sekä oppimiskeskus Portin kanssa.

– Opiskelijoiden aloitteesta Medisiinan kirjaston muuttovaiheessa osa sen kokoelmasta on siirretty ja vapautunut tila hyödynnetty luku- ja ryhmätyötiloiksi.

– Työstämme yhdessä tiedekunnan kanssa syventävien opintojen sisältöä sekä organisointia ”Tietellisen ajattelun lähtökohdat” -kokonaisuuden muodossa.

Lisätietoa näistä projekteista saat kokouksissa sekä suoraan toimikunnan ministereiltä.

Miten voin liittyä toimikunnan jäseneksi?

Toimikuntaan voi liittyä jäseneksi kuka tahansa opintoasioista kiinnostunut kandiseuralainen tulemalla paikalle kokoukseen tai olemalla yhteydessä ministereihin. Kokouksista ilmoitetaan seuran nettisivujen kalenterin lisäksi EVOT:n sähköpostilistalla ja TLKS:n tiedotteessa. Jos tulet kerran kokoukseen, et sitoudu toimintaamme vaan voit tulla paikalle aina kun ehdit. Voit myös liittyä vain sähköpostilistallemme ja/tai WhatsApp-ryhmään (ohjeet sivun lopussa) – näissäkin käsitellään runsaasti ajankohtaisia asioita. Näin pysyt ajan tasalla edunvalvonnassa ja kenties innostut tulemaan kokoukseen kertomaan oman kantasi polttaviin aiheisiin.

EVOT:n kokouksiin osallistuminen ei vaadi aiempaa kokemusta, sen sijaan EVOT on erinomainen näköalapaikka heti opintojen alussa, sillä kokouksissa kuulee paljon asiaa tulevista kursseista ja yleisesti opiskelusta ja tietenkin tutustuu ylempien vuosikurssien opiskelijoihin.

Kyselyboxi

Voit lähettää kysymyksiä liittyen edunvalvontaan sekä opintoihn tai antaa palautetta toiminnastamme kyselyboxiimme. Emme lupaa vastata alle 24 tunnissa, mutta yritämme vastata mahdollisimman nopeasti!

Tule mukaan vaikuttamaan yhteisiin asioihimme!

Liittyminen sähköpostilistalle tai WhatsApp-ryhmään laittamalla viestiä Salla Hyppäselle (skhypp@utu.fi) tai Aino Virolaiselle (aimvir@utu.fi).

Aino Virolainen
Edunvalvontaministeri
EVOT:n puheenjohtaja

Salla Hyppänen
Opintoministeri
EVOT:n varapuheenjohtaja

Meri Niemelä
EVOT:n sihteeri

Laatupäivystys Keski-Uudenmaan hyvinvointialue Duodecim