Lock
Facebook Twitter

Hallopedit

Halloped eli hallinnon opiskelijaedustaja toimii opiskelijoiden edustajana hallinnon toimielimissä kuten esim. yliopiston hallituksessa tai tiedekunnan johtokunnassa.

Yliopiston hallinto perustuu kolmikantajakoon: professoireilla, keskiryhmällä (muu henkilökunta kuin professorit) ja opiskelijoilla on kullakin tasakokoinen määrä edustajia kussakin virallisella hallintoelimessä. Opiskelijaedustus hallinnossa perustuu yliopistolakiin. Yliopiston hallituksen, tiedekunnan johtokunnan ja laitosten johtoryhmien lisäksi tiedekunnan sisällä toimii suuri määrä erilaisia toimikuntia, suunnitteluelimiä ja työryhmiä, joista useimmissa on myös opiskelijaedustajia.

Mikäli vaikuttaminen yliopiston hallinnossa kiinnostaa, helpoin tapa lähteä mukaan, on liittyä Edunvalvonta- ja opintotoimikuntaan (EVOT), jonka kautta useimmat lääketiedettä koskevat hallopediavalintasuositukset laaditaan. Turun yliopiston ylioppilaskunta (TYY) valitsee opiskelijaedustajat yliopiston hallitukseen, yliopistokollegioon ja tiedekunnan johtokuntaan. Tiedekunnan toimikuntiin ja työryhmiin LL-opiskelijajäsenet valitaan EVOTin kokouksissa. Hallopedit valitaan uudelleen kahden vuoden välein parillisina vuosina ja paikkoja täytetään opiskelijan valmistuessa tai paikasta luopuessa.

Hallopedkoordinaattori

Hallopedkoordinaattori on TYYn valitsema edustaja, jonka tehtävänä on toimia yhteyshenkilönä tiedekunnan johtokuntien, laitosneuvostojen, ainejärjestöjen opiskelijaedustajien ja TYYn hallituksen koulutuspoliittisen vastaavan välillä. Hallopedkoordinaattorin tehtäviin kuuluu viestiä TYYlle tiedekunnan opiskelijaedustuksen ongelmista, yleisistä tapahtumista ja jakaa tietoa ja ideoita muiden tiedekuntien edustajien kanssa.
Lääketieteellisessä tiedekunnassa hallopedkoordinaattori toimii vahvasti yhteistyössä Edunvalvonta- ja opintotoimikunnan kanssa. Hallopedkoordinaattori informoi TYYtä EVOTin hankkeista ja kannanotoista, sekä lähettää vastaavasti TYYltä tietoa EVOTille tulevista projekteista ja kehittämisideoista.

HALLOPEDIT 2018

Yliopistokollegio
Tapani Strander
Varajäsenet: Simo Nuuttila ja Tero Ohrankämmen

Lääketieteellisen tiedekunnan johtokunta
Tapani Strander, Minna Kaunisto, Eino Herhi, Jenni Koskinen, Jenna Lind (THLKS)
Varajäsenet: Tero Ohrankämmen, Simo Nuuttila, Onni-Pekka Simola, Henni Hiltunen ja Henna Kruuti (THLKS)

Biolääketieteen laitoksen ohjausryhmä

Viivi Laitinen, Annika Solehmainen

Kliinisen laitoksen johtoryhmä

Ina Tetri, Emily Pan
Varajäsen: Venla Kumpulainen

Perustutkinnon suunnittelutoimikunta (TST)

Eino Herhi, Mikko Talja
Varajäsenet: Eveliina Nousiainen, Aleksi Saarela

Tiedekunnan laatutyön ohjausryhmä

Jaakko Pullinen

Tiedekunnan viestintäryhmä

Siiri Niittynen

Tiedekunnan opiskelijavalintatoimikunta

Henni Hiltunen
Varajäsen: Viivi Laitinen

Hajautetun peruskoulutuksen ohjausryhmä

Emma Honkanen, Heidi Marttila
Varajäsenet: Ina Tetri, Minna Kaunisto

Mentoroinnin ohjausryhmä

Mirva Matikka, Pihla Ranta
Varajäsenet: Eino Herhi, Johanna Vieno

Portti-työryhmä

Johanna Vieno

Kulunvalvontatyöryhmä

Jenni Yliaho

Kliinisen tutkijalinjan johtoryhmä

Suvi Puolakkainen

Verkko-opetustoimikunta

Aleksi Saarela

KV-työryhmä

Karri Suvila

Päihdetyöryhmä

Karri Suvila

Opiskeluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden arviointi -työryhmä (YTHS & Lääketieteellinen tiedekunta)

Henni Hiltunen

 

Duodecim 2019 Speksi-Mediq Lääkäriportaali