Lock
Facebook Instagram

Hallopedit

Halloped eli hallinnon opiskelijaedustaja toimii opiskelijoiden edustajana hallinnon toimielimissä kuten yliopiston hallituksessa tai tiedekunnan johtokunnassa.

Yliopiston hallinto perustuu kolmikantajakoon: professoreilla, keskiryhmällä (muu henkilökunta kuin professorit) ja opiskelijoilla on kullakin tasakokoinen määrä edustajia kussakin virallisessa hallintoelimessä. Hallinnon opiskelijaedustus perustuu yliopistolakiin. Yliopiston hallituksen, tiedekunnan johtokunnan ja laitosten johtoryhmien lisäksi tiedekunnan sisällä toimii suuri määrä erilaisia toimikuntia, suunnitteluelimiä ja työryhmiä, joista useimmissa on myös opiskelijaedustajia.

Mikäli vaikuttaminen yliopiston hallinnossa kiinnostaa, helpoin tapa lähteä mukaan on liittyä Edunvalvonta- ja opintotoimikuntaan (EVOT), joka vastaa useimpien LL-opiskelijoita koskevien hallopedpaikkojen jakamisesta. Turun yliopiston ylioppilaskunta (TYY) valitsee opiskelijaedustajat yliopiston hallitukseen, yliopistokollegioon ja tiedekunnan johtokuntaan. Yliopistokollegion ja tiedekunnan johtokunnan toimikaudet ovat kolmivuotiset. Tiedekunnan toimikuntiin ja työryhmiin LL-opiskelijajäsenet valitaan EVOT:n kokouksissa. Hallopedit valitaan uudelleen kahden vuoden välein parillisina vuosina ja paikkoja täytetään opiskelijan valmistuessa tai paikasta luopuessa.

Hallopedkoordinaattori

Hallopedkoordinaattori on TYY:n valitsema edustaja, jonka tehtävänä on toimia yhteyshenkilönä tiedekunnan johtokunnan, laitosneuvostojen, ainejärjestöjen opiskelijaedustajien ja TYY:n hallituksen koulutuspoliittisen vastaavan välillä. Hallopedkoordinaattori viestii TYY:lle tiedekunnan opiskelijaedustuksen ongelmista ja yleisistä tapahtumista sekä jakaa tietoa ja ideoita muiden tiedekuntien edustajien kanssa.
Lääketieteellisessä tiedekunnassa hallopedkoordinaattori toimii vahvasti yhteistyössä Edunvalvonta- ja opintotoimikunnan kanssa. Hallopedkoordinaattori informoi TYY:tä EVOT:n hankkeista ja kannanotoista sekä vastaavasti välittää EVOT:lle tietoa TYY:n tulevista projekteista ja kehittämisideoista.

Vuonna 2022 hallopedkoordinaattorina toimivat Aino Virolainen (TLKS) ja Roosa Rahkonen (IVA).

HALLOPEDIT 2022

Yliopistokollegio

Simo Nuuttila, Onni-Pekka Simola

Lääketieteellisen tiedekunnan johtokunta

Simo Nuuttila, Onni-Pekka Simola, Rebecca Suomi

Varajäsenet: Mikael Eklund, Vilma Kuvaja, Aaro Tarvainen

Biolääketieteen laitoksen ohjausryhmä

Panyi Tran

Kliinisen laitoksen johtoryhmä

Mikael Eklund, Ella Muhli

Varajäsenet: Suvi Sajakorpi, Onni-Pekka Simola

Perustutkinnon suunnittelutoimikunta (TST)

Carl Sjövall, Mikael Eklund

Varajäsenet: Vilma Kuvaja, Zaida Laakso

Hajautetun peruskoulutuksen ohjausryhmä

Anne Nieminen

Varajäsenet: Onni-Pekka Simola

Mentoroinnin ohjausryhmä

Janina Karhu, Juha Sunikka, Johanna Vieno

Moniammatillisen opetuksen työryhmä

Carl Sjövall

Kliinisen tutkijalinjan ohjausryhmä

Senni Metsälä, Niklas Vainio

Biolääketieteen tutkijalinjan ohjausryhmä

Jenni Soukka

Varajäsen: Maija Jalava

Verkko-opetustoimikunta

Carl Sjövall

Kansainvälisten asioiden työryhmä

Eevi Yli-Lassila

Päihdeohjelman ohjausryhmä

Kristiina Makkonen

Varajäsen: Roni Torkkila

Opiskeluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden arviointi-työryhmä (YTHS & Lääketieteellinen tiedekunta)

Ella Muhli

Orion Pihlajalinna Duodecim