Lock
Facebook Instagram

Hallopedit

Halloped eli hallinnon opiskelijaedustaja toimii opiskelijoiden edustajana hallinnon toimielimissä kuten yliopiston hallituksessa tai tiedekunnan johtokunnassa.

Yliopiston hallinto perustuu kolmikantajakoon: professoreilla, keskiryhmällä (muu henkilökunta kuin professorit) ja opiskelijoilla on kullakin tasakokoinen määrä edustajia kussakin virallisessa hallintoelimessä. Hallinnon opiskelijaedustus perustuu yliopistolakiin. Yliopiston hallituksen, tiedekunnan johtokunnan ja laitosten johtoryhmien lisäksi tiedekunnan sisällä toimii suuri määrä erilaisia toimikuntia, suunnitteluelimiä ja työryhmiä, joista useimmissa on myös opiskelijaedustajia.

Mikäli vaikuttaminen yliopiston hallinnossa kiinnostaa, helpoin tapa lähteä mukaan on liittyä Edunvalvonta- ja opintotoimikuntaan (EVOT), joka vastaa useimpien LL-opiskelijoita koskevien hallopedpaikkojen jakamisesta. Turun yliopiston ylioppilaskunta (TYY) valitsee opiskelijaedustajat yliopiston hallitukseen, yliopistokollegioon ja tiedekunnan johtokuntaan. Yliopistokollegion ja tiedekunnan johtokunnan toimikaudet ovat kolmivuotiset. Tiedekunnan toimikuntiin ja työryhmiin LL-opiskelijajäsenet valitaan EVOT:n kokouksissa. Hallopedit valitaan uudelleen kahden vuoden välein parillisina vuosina ja paikkoja täytetään opiskelijan valmistuessa tai paikasta luopuessa.

Hallopedkoordinaattori

Hallopedkoordinaattori on TYY:n valitsema edustaja, jonka tehtävänä on toimia yhteyshenkilönä tiedekunnan johtokunnan, laitosneuvostojen, ainejärjestöjen opiskelijaedustajien ja TYY:n hallituksen koulutuspoliittisen vastaavan välillä. Hallopedkoordinaattori viestii TYY:lle tiedekunnan opiskelijaedustuksen ongelmista ja yleisistä tapahtumista sekä jakaa tietoa ja ideoita muiden tiedekuntien edustajien kanssa.
Lääketieteellisessä tiedekunnassa hallopedkoordinaattori toimii vahvasti yhteistyössä Edunvalvonta- ja opintotoimikunnan kanssa. Hallopedkoordinaattori informoi TYY:tä EVOT:n hankkeista ja kannanotoista sekä vastaavasti välittää EVOT:lle tietoa TYY:n tulevista projekteista ja kehittämisideoista.

Vuonna 2021 hallopedkoordinaattorina toimivat Rosanne Lahti (THLKS) ja Laura Tallgren (Adaptus).

HALLOPEDIT 2021

Yliopistokollegio

Simo Nuuttila, Onni-Pekka Simola

Lääketieteellisen tiedekunnan johtokunta

Simo Nuuttila, Rebekka Laitinen, Katariina Kökkö

Varajäsenet: Viivi Laitinen, Mikael Eklund, Onni-Pekka Simola, Juha Sunikka, Rebecca Suomi

Biolääketieteen laitoksen ohjausryhmä

Viivi Laitinen

Varajäsen: Aaro Tarvainen

Kliinisen laitoksen johtoryhmä

Kristiina Karikko, Rebekka Laitinen

Varajäsenet: Katariina Kökkö, Ella Muhli

Perustutkinnon suunnittelutoimikunta (TST)

Carl Sjövall, Mikael Eklund

Varajäsenet: Vilma Kuvaja, Zaida Laakso

Hajautetun peruskoulutuksen ohjausryhmä

Anne Nieminen

Varajäsenet: Viivi Laitinen, Netta Forsell

Mentoroinnin ohjausryhmä

Janina Karhu, Juha Sunikka

Moniammatillisen opetuksen työryhmä

Carl Sjövall

Kliinisen tutkijalinjan ohjausryhmä

Senni Metsälä, Niklas Vainio

Biolääketieteen tutkijalinjan ohjausryhmä

Jenni Soukka

Varajäsen: Maija Jalava

Verkko-opetustoimikunta

Carl Sjövall

Kansainvälisten asioiden työryhmä

Eevi Yli-Lassila

Päihdeohjelman ohjausryhmä

Kristiina Makkonen

Varajäsen: Roni Torkkila

Opiskeluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden arviointi-työryhmä (YTHS & Lääketieteellinen tiedekunta)

Ella Muhli

Turun terveystoimi Orion –> Orionilta 2 mainosta 2019 Oral Hammaslääkärit