Lock
Facebook Instagram

Hallopedit

Halloped eli hallinnon opiskelijaedustaja toimii opiskelijoiden edustajana hallinnon toimielimissä kuten yliopiston hallituksessa tai tiedekunnan johtokunnassa.

Yliopiston hallinto perustuu kolmikantajakoon: professoreilla, keskiryhmällä (muu henkilökunta kuin professorit) ja opiskelijoilla on kullakin tasakokoinen määrä edustajia kussakin virallisessa hallintoelimessä. Hallinnon opiskelijaedustus perustuu yliopistolakiin. Yliopiston hallituksen, tiedekunnan johtokunnan ja laitosten johtoryhmien lisäksi tiedekunnan sisällä toimii suuri määrä erilaisia toimikuntia, suunnitteluelimiä ja työryhmiä, joista useimmissa on myös opiskelijaedustajia.

Mikäli vaikuttaminen yliopiston hallinnossa kiinnostaa, helpoin tapa lähteä mukaan on liittyä Edunvalvonta- ja opintotoimikuntaan (EVOT), joka vastaa useimpien LL-opiskelijoita koskevien hallopedpaikkojen jakamisesta. Turun yliopiston ylioppilaskunta (TYY) valitsee opiskelijaedustajat yliopiston hallitukseen, yliopistokollegioon ja tiedekunnan johtokuntaan. Yliopistokollegion ja tiedekunnan johtokunnan toimikaudet ovat kolmivuotiset. Tiedekunnan toimikuntiin ja työryhmiin LL-opiskelijajäsenet valitaan EVOTin kokouksissa. Hallopedit valitaan uudelleen kahden vuoden välein parillisina vuosina ja paikkoja täytetään opiskelijan valmistuessa tai paikasta luopuessa.

Hallopedkoordinaattori

Hallopedkoordinaattori on TYYn valitsema edustaja, jonka tehtävänä on toimia yhteyshenkilönä tiedekunnan johtokunnan, laitosneuvostojen, ainejärjestöjen opiskelijaedustajien ja TYYn hallituksen koulutuspoliittisen vastaavan välillä. Hallopedkoordinaattori viestii TYYlle tiedekunnan opiskelijaedustuksen ongelmista ja yleisistä tapahtumista sekä jakaa tietoa ja ideoita muiden tiedekuntien edustajien kanssa.
Lääketieteellisessä tiedekunnassa hallopedkoordinaattori toimii vahvasti yhteistyössä Edunvalvonta- ja opintotoimikunnan kanssa. Hallopedkoordinaattori informoi TYYtä EVOTin hankkeista ja kannanotoista sekä vastaavasti välittää EVOTille tietoa TYYn tulevista projekteista ja kehittämisideoista.

Vuonna 2019 hallopedkoordinaattorina toimii Kaisa Koskenniemi (IVA) yhdessä varahallopedkoordinaattori Katariina Kökön kanssa.

HALLOPEDIT 2019

Yliopistokollegio
Tapani Strander
Varajäsenet: Simo Nuuttila ja Tero Ohrankämmen

Lääketieteellisen tiedekunnan johtokunta
Tapani Strander, Minna Kaunisto, Eino Herhi, Jenni Koskinen (Adaptus), Jenna Lind (THLKS)
Varajäsenet: Tero Ohrankämmen, Simo Nuuttila, Onni-Pekka Simola, Henni Hiltunen ja Henna Kruuti (THLKS)

Biolääketieteen laitoksen ohjausryhmä

Viivi Laitinen, Aaro Tarvainen (varajäsen)

Kliinisen laitoksen johtoryhmä

Kristiina Karikko, Rebekka Laitinen, Katariina Kökkö (varajäsen), Ella Muhli (varajäsen)

Perustutkinnon suunnittelutoimikunta (TST)

Eino Herhi, Mikko Talja, Eveliina Nousiainen (varajäsen), Aleksi Saarela (varajäsen)

Tiedekunnan viestintäryhmä

Iris Henttonen

Hajautetun peruskoulutuksen ohjausryhmä

Johanna Vieno, Karoliina Korhonen, Viivi Laitinen (varajäsen), Netta Forsell (varajäsen)

Mentoroinnin ohjausryhmä

Johanna Vieno, Eino Herhi, Juha Sunikka, Janina Karhu

Portti-työryhmä

Johanna Vieno

Moniammatillisen opetuksen työryhmä

Carl Sjövall

Kliinisen tutkijalinjan johtoryhmä

Tuomas Kattainen

Verkko-opetustoimikunta

Carl Sjövall, Aleksi Saarela (varajäsen)

Kansainvälisten asioiden työryhmä

Eevi Yli-Lassila

Päihdeohjelman ohjausryhmä

Kristiina Makkonen, Roni Torkkila (varajäsen)

Opiskeluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden arviointi-työryhmä (YTHS & Lääketieteellinen tiedekunta)

Ella Muhli

Kuntarekry Mediuutiset Turun terveystoimi