Lock
Facebook Instagram

Hallopedit

Halloped eli hallinnon opiskelijaedustaja toimii opiskelijoiden edustajana hallinnon toimielimissä kuten yliopiston hallituksessa tai tiedekunnan johtokunnassa.

Yliopiston hallinto perustuu kolmikantajakoon: professoreilla, keskiryhmällä (muu henkilökunta kuin professorit) ja opiskelijoilla on kullakin tasakokoinen määrä edustajia kussakin virallisessa hallintoelimessä. Hallinnon opiskelijaedustus perustuu yliopistolakiin. Yliopiston hallituksen, tiedekunnan johtokunnan ja laitosten johtoryhmien lisäksi tiedekunnan sisällä toimii suuri määrä erilaisia toimikuntia, suunnitteluelimiä ja työryhmiä, joista useimmissa on myös opiskelijaedustajia.

Mikäli vaikuttaminen yliopiston hallinnossa kiinnostaa, helpoin tapa lähteä mukaan on liittyä Edunvalvonta- ja opintotoimikuntaan (EVOT), joka vastaa useimpien LL-opiskelijoita koskevien hallopedpaikkojen jakamisesta. Turun yliopiston ylioppilaskunta (TYY) valitsee opiskelijaedustajat yliopiston hallitukseen, yliopistokollegioon ja tiedekunnan johtokuntaan. Yliopistokollegion ja tiedekunnan johtokunnan toimikaudet ovat kolmivuotiset. Tiedekunnan toimikuntiin ja työryhmiin LL-opiskelijajäsenet valitaan EVOT:n kokouksissa. Hallopedit valitaan uudelleen kahden vuoden välein parillisina vuosina ja paikkoja täytetään opiskelijan valmistuessa tai paikasta luopuessa.

Hallopedkoordinaattori

Hallopedkoordinaattori on TYY:n valitsema edustaja, jonka tehtävänä on toimia yhteyshenkilönä tiedekunnan johtokunnan, laitosneuvostojen, ainejärjestöjen opiskelijaedustajien ja TYY:n hallituksen koulutuspoliittisen vastaavan välillä. Hallopedkoordinaattori viestii TYY:lle tiedekunnan opiskelijaedustuksen ongelmista ja yleisistä tapahtumista sekä jakaa tietoa ja ideoita muiden tiedekuntien edustajien kanssa.
Lääketieteellisessä tiedekunnassa hallopedkoordinaattori toimii vahvasti yhteistyössä Edunvalvonta- ja opintotoimikunnan kanssa. Hallopedkoordinaattori informoi TYY:tä EVOT:n hankkeista ja kannanotoista sekä vastaavasti välittää EVOT:lle tietoa TYY:n tulevista projekteista ja kehittämisideoista.

Vuonna 2023 hallopedkoordinaattorina toimivat Aino Virolainen (TLKS) ja Roosa Rahkonen (IVA).

HALLOPEDIT 2023

Yliopistokollegio

Lääketieteellisen tiedekunnan johtokunta

Mikael Eklund, Vilma Kuvaja, Rebecca Suomi

Varajäsenet: Aino Virolainen, Milka Kauhanen, Aaro Tarvainen

Biolääketieteen laitoksen ohjausryhmä

Panyi Tran

Kliinisen laitoksen johtoryhmä

Aino Virolainen

Varajäsenet: Aleksi Kokkonen

Perustutkinnon suunnittelutoimikunta (TST)

Vilma Kuvaja, Salla Hyppänen

Varajäsenet: Panyi Tran, Zaida Lajunen

Länsirannikon yliopistollisen yhteistyöalueen koulutuksen yhteistyöryhmä

Oskari Ruonamo

Kansainvälisen perustutkinnon toimikunta

Aino Virolainen

Amanuenssuurityöryhmä

Sara Niskanen, Salla Hyppänen, Sanni Mattila

Opiskelijoiden hyvinvoinnin ja ohjauksen toimikunta

Veera Valtonen

Oppimismenetelmien ja oppimisympäristöjen toimikunta

Milja Hyyppä

Peruskoulutuksen ja jatkuvan oppimisen ohjausryhmä

Rebecca Suomi

Mentoroinnin ohjausryhmä

Moniammatillisen opetuksen työryhmä

Kliinisen tutkijalinjan ohjausryhmä

Biolääketieteen tutkijalinjan ohjausryhmä

Verkko-opetustoimikunta

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue Laatupäivystys OP