Lock
Facebook Twitter

Kurssiesittelyt

Turun yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa opinnot on jaettu lukukausiin. Lukukausia on yhteensä 12, joten kuusivuotisessa LL-tutkinnossa ensimmäisen lukuvuoden syyslukukausi on C1 ja kuudennen lukuvuoden kevälukukausi C12.

Alla on lueteltu pääasialliset opintokokonaisuudet lukukausittain. Lisätietoja opinnoista löydät Turun yliopiston opinto-oppaasta.

C1

Solu- kudosbiologia

LL ja HLL -tutkintojen ensimmäisellä kurssilla, tuttavallisemmin SKB:lla, aloitetaan ihmiskehon rakennuspalikoista: rakkaista soluistamme. Opeteltavaa riittää solun rakennetta päntätessä ja perinnöllisyysoppia aloitellessa. Opintoja rytmittävät harjoitustyöt, joissa tutustutaan laboratoriotyöskentelyyn ja tutkitaan erinäisiä kudoksia ja elimiä (hieno sana: histologiaa) mikroskoopin takaa. Solun normaalin toiminnan lisäksi pohditaan runsaasti erinäisiä solutason häiriötiloja ja niiden vaikutuksia elimistöön, eli kliinistä näkökulmaa ei ole unohdettu.

Opinto-oppaaseen→

Varhainen yksilönkehitys

VYK on lyhyt, mutta tiivis paketti, jossa tutuksi tulevat yksilönkehitys ja siihen vaikuttavat tekijät. Kurssin aikana uuden ihmiselämän syntyminen käydään läpi aina sukusoluista alkionkehitykseen ja sikiön kasvuun asti. Myös erilaisten yksilönkehityksen häiriöiden opettelu on osa kurssia, samoin kuin eettisten näkökulmien pohtiminen luennoilla ja harjoitustyössä.

Opinto-oppaaseen→

Tuki- ja liikuntaelimistön rakenne ja toiminta

Ennen joululomaa käydään läpi mitä ihomme alta löytyy (muutakin kuin rasvaa): lihaksia, jänteitä, hermoja, verisuonia ja luita. Anatomian opettelun lisäksi päähän painetaan lihasten toimintaa ja ääreishermoston perusteita. Kliininen näkökulma on vahvana opiskelussa, mukana ovat mm. yleisimmät murtumakohdat, jännevammat ja hermopinteet. Opiskelun välineinä toimivat myriadi kirjoja, harjoitustöitä, luentoja ja legendaariset Erkki-DVD:t (Acland’s Anatomy), joilla reisiluun uurteet uppoavat varmasti syvälle muistin uumeniin. Opintojakson jälkeen tiedät, missä on vika kun Pate Peruspotilaan pikkusormi puutuu.

Opinto-oppaaseen→

C2

Lääketieteellinen biokemia

Sitruunahappokierto? Ureasykli? Kurssilla saatat huomata, että ihmisen metabolia on jatkuva prosessi ja kuinka eri reaktiotiet muodostavat risteilevän sokkelon, jonne varomaton ykkösvuosikurssilainen voi helposti eksyä.

Opinto-oppaaseen→

Sisäelimistön rakenne ja toiminta: Ruoansulatus ja ravitsemus, Verenkierto, hengitys ja nestetasapaino, Endokrinologia

Laaja fysiologian kokonaisuus jakautuu neljään pienempään kurssiinsa:

Ruoansulatus ja ravitsemus

Mitä syömällesi kampaviinerille ja kahville/teelle/mehulle tapahtuu matkan varrella? Et ole ehtinyt ottamaan ensimmäistä palastakaan kun elimistö reagoi tulevaan ravintoon. Suu kostuu ja nälkä lisääntyy jo pelkästä ajatuksesta. Ruoansulatukseen perehdytään anatomian ja fysiologian kautta. Ravitsemustieteen perusteet tuovat lisävaloa ihmisren ruokatottumuksien vaikutuksesta terveyteen ja siihen, mitä erilaiset muotidieetit pitävät sisällään. Pääset keräämään tietoa syömingeistäsi ainakin kolmen päivän verran ja saat tietoa mistä rakentuu oma ruokavaliosi.

Opinto-oppaaseen→

Verenkierto, hengitys ja nestetasapaino

Biokemiasta ja molekyylilääketieteestä otetaan askel kohti anatomiaa ja fysiologiaa. Kurssin tarkoituksena on anatomian, fysiologian ja lääketieteellisen fysiikan avulla luoda perustaa verenkierron ja hengityksen toiminnasta. Löydät vastaukset monenlaisiin mysteereihin, kuten: ”miten verenpainetta säädellään” ja ”miksi ennen sukellusta ei saa hyperventiloida?” Kurssin lisänä päästään oppimaan jokaiselle tärkeitä ensiaputaitoja luentojen ja rastien muodossa. Munuaisten toimintaan sen sijaan liittyy vahvasti nestetasapainon säätely erilaisten mekanismien avulla. Munuaisen hyvinvointi vaikuttaa koko kehon toimintaan. Mistä esimerkiksi johtuu lisääntynyt virtsaneritys diabeetikolla? Tähän ja moniin muihin kysymyksiin saat vastauksen/lisätietoa tässä kurssissa.

Opinto-oppaaseen→

Endokrinologia

Endokrinologia on oppia umpieritysrauhasista, jotka lähettävät hormoneja (kemiallisia viestinvälittäjiä) verenkiertoon. Kurssin käytyään opiskelija osaa hormonit: niiden tuotannon, vaikutukset, vaikutusmekanismit, reseptorit ja säätelyn, tietää endokrinologisten tutkimusten perusperiaatteet, hormonireseptorien toimintatavat ja hormonien liittymisen muihin säätelyjärjestelmiin, sekä ymmärtää endokriiniset palautejärjestelmät ja endokriinisten sairauksien fysiologiset seuraukset.

Opinto-oppaaseen→

C3

Hermoston rakenne ja toiminta

Fysiologian ja anatomian opiskelu jatkuu ”Hermoston rakenne ja toiminta” -opintokokonaisuudella. Kurssi koostuu hermoston anatomian kertaamisesta ja sen normaalitoiminnan ymmärtämisestä. Bonuksena ovat monipuoliset harjoitustyöt, joissa päästään käsiksi myös aiheen kliinisempään puoleen, esimerkiksi harjoittelemalla aivohermojen testausta.

Opinto-oppaaseen→

Anatominen ruumiinavaus/soveltava anatomia

Syksyllä palataan anatomian opiskeluun ”Anatominen ruumiinavaus/soveltava anatomia”-kurssilla. Kurssi kertaa C1-C3 aikana opittua anatomiaa sekä auttaa ymmärtämään anatomian ja kliinisten ongelmien yhteyttä. Kurssi koostuu luennoista, multimediaopetuksesta, seminaarityöskentelystä sekä anatomisista ruumiinavauksista. Kurssin yhteydessä järjestetään ”Kuoleman kohtaaminen”-seminaari, joka auttaa opiskelijoita valmistautumaan lääkärin ammattiin kuuluvaan asiaan.

Opinto-oppaaseen→

Ihmisen kasvu ja kehitys

Anatomian perusteellisen oppimisen jälkeen päästään tutustumaan ihmisen elämänkaareen. Kurssi käy läpi kasvavan lapsen tärkeät kehitysvaiheet, puberteetin erityispiirteet, koulu- ja työterveydenhuollon merkityksen ja normaalit ikääntymisen merkit. Kurssilla pääsee soveltamaan niin ravintofysiologian kurssilla käytyjä asioita, kuin eri elinjärjestelmien, kuten tuki- ja liikuntaelimistön ja hermoston muutoksia elämän eri vaiheissa. Kurssilla merkittävään asemaan nousevat opiskelijoiden asiantuntijoille esittämät kysymykset ja niiden purku luentojen aikana. Kurssin päätteeksi opiskelijat pääsevät harjoittelemaan vuorovaikutustaitojaan haastattelemalla ihmisiä eri elämäntilanteista. Haastatteluja käytetään pohjana ihmisen elämänkaarta koskevissa seminaariesityksissä, joiden aiheena ovat muun muassa elämänmuutokset, työnteon merkitys ja seksuaalisuus.

Opinto-oppaaseen→

C4

Tautioppi – Patologia

Patologian kurssilla pääset vihdoin sukeltamaan tautien maailmaan ja selvittämään, mitä muutoksia ihmisessä tapahtuu eri sairauksissa. Vielä liikutaan vahvasti solutasolla. Kurssin jälkeen osaat jo varmaan luetella maksasairaudet tyypillisimmät oireet ja syyt niihin, sekä sydäninfarktin komplikaatiot. Erilaiset syövät tulevat tutuiksi, tiedät miten erottaa lymfooma, sarkooma, leukemia ja karsinooma toisistaan. Myös patologisia ruumiinavauksia on luvassa. Webmikroskoopin avulla voidaan kudosnäytteitä katsoa tietokoneen kautta missä tahansa ja lähes miltä laitteelta tahansa.

Opinto-oppaaseen→

Sairauksien ehkäisy ja hoito – Farmakologia

Kun alkukeväästä on opeteltu sairauksia patologiassa, nyt opetellaan miten niitä hoidetaan. Kurssi alkaa Terveyden edistämisen ja lääketieteellisen hoidon perusteet -opintojaksolla ja jatkuu lääkkeiden parissa. Farmakologia ja toksikologia on tyylikkäin kirja koko kirjahyllyssäsi, joskin sen paksuus korreloi suoraan ulkoa opeteltavien lääkeaineiden, vaikutusmekanismien ja haittavaikutusten määrään kurssilla. Kaksi välitenttiä ja haastavahko lopputentti takaavat tekemistä loppukevääseen. Reseptinkirjoitustaito on hallussa tämän kurssin jälkeen!

Opinto-oppaaseen→

C5

Kliinisen lääketieteen perusteet – Propeudetiikka

Tällä kurssilla päästään vihdoinkin kiinni potilaisiin! Ensin opiskellaan sisätautien ja neurologisten tautien keskeisimmät oireet ja löydökset. Sitten meille näytetään, miten haastatellaan potilasta oikeaoppisesti (anamneesi) ja miten niitä tutkitaan (status). Näitä taitoja harjoitellaan ensin kurssikaverin ollessa koekaniinina ja sen jälkeen ihka omalla opetuspotilaalla. Lisäksi pääsee pistämään injektioita sekä laittamaan laskimokanyyliä, kurssikaveriin tietenkin. Myös verho potilastietojärjestelmiin alkaa raottua pikkuhiljaa.

Opinto-oppaaseen→

Laboratoriolääketiede

Käsittämättömät lukuarvot ja lyhenteet labravastauksissa alkavat saada merkityksiä. Kurssilla opitaan mitä laboratoriotutkimuksia missäkin tilanteessa käytetään, ja miten tuloksia tulisi tulkita. Tätä harjoitellaan myös potilastapausten avulla. Kannattaa laittaa kolesteroliarvot kuntoon ennen kurssia ja jättää huumeet katkolle, sillä vieritesteillä voit selvittää itsestäsi jos jonkinmoisia arvoja!

Opinto-oppaaseen→

Skärgårdsmedicin – Ruotsi

Lukion ruotsinopinnoista on vierähtänyt tässä kohtaa jo tovi tai useampikin, mutta tällä kurssilla asiat kertautuvat nopeasti ja varsinkin lääketieteellinen sanasto laajenee huimasti. Tahti on tiivis, mutta mukaan pääsee varmasti joka iikka aiempaan tasoon tuijottamatta. Runsaat suulliset harjoitukset takaavat sen, että potilasta pystyy kurssin jälkeen oikeasti haastattelemaan ja tutkimaan ruotsiksi. Kurssiin kuuluu kirjallinen ja suullinen tentti. Vierailu saaristoon eläkeläistä haastattelemaan kuumottelee etukäteen, mutta kenenkään ei tiedetä menehtyneen reissulla.

Opinto-oppaaseen→

Mikrobiologia

Tämän kurssin jälkeen et voi enää ikinä jättää ruokaasi liian pitkäksi aikaa tiskipöydälle. Pienet ystävämme, bakteerit ja virukset alkavat olla osa jokapäiväistä elämääsi, niin hyvässä kuin pahassa. Kurssilla opetellaan yleisimpien näiden aiheuttamien tautien lisäksi myös niiden tainnuttamista antibiooteilla tai viruslääkkeillä. Immunologia on kurssin kolmas kokonaisuus bakteriologian ja virologian lisäksi. Labratöissä opit hyvin diagnostiikkaa käytännössä ja näet mitä nielussasi kasvaa. Huom! Matkailijoiden kannattaa olla hereillä tällä kurssilla!

Opinto-oppaaseen→

C6

Sisätaudit

Klinikkaan, vihdoin! Kun alun jälkeen et enää keskity pelkästään siihen, miltä näytät valkotakissa tai minkä värinen stetoskooppi osastosi lääkärillä on, alat saamaan kokemusta potilaiden tutkimisesta, opetuskertomuksen laatimisesta, eri osastojen ja sairaaloiden toimintatavoista sekä ennen kaikkea sisätaudeista laajana erikoisalana. Kurssi jakaantuu kolmeen kokonaisuuteen, josta kustakin on kaksi luentoviikkoa klinikkaviikkojen välissä. Ensimmäinen kokonaisuus sisältää kardiologian ja hematologian, toinen infektiotaudit, diabetiologian sekä endokrinologian, kolmas nefrologian, gastroenterologian ja reumatologian. Kustakin kokonaisuudesta on oma tenttinsä, lisäksi on EKG-tentti. Yhteistä lopputenttiä ei ole. Hajautus tarjoaa lisämaustetta ja mainiota opetusta muun muassa Porissa, Vaasassa, Turunmaan sairaalassa, ym. ryhmästä riippuen. Päivät sisältävät potilaiden tutkimisen lisäksi osastokiertojen, poliklinikoiden sekä toimenpiteiden seuraamista tai harjoittelemista. Myös päivystysharjoittelua kuuluu curriculumiin, jännää!

Ensimmäinen kokonaisuus→

Toinen kokonaisuus→

C7

Neljännen vuoden syksyn opinnot koostuvat neljästä isommasta kurssista, jotka kulkevat rinnakkain koko lukukauden ajan.

Kirurgia

Anatomian alkutentin klaarattuasi voitkin vetäistä kaavun ja hanskat päälle ja suunnata leikkuriin! Alkusyksystä opetellaan suturointia ja solmuja kieli keskellä suuta. Opiskelijat kiertävät lukukauden aikana tärkeimmät operatiiviset osastot: urologia, gastrokirurgia, traumatologia, sekä plastiikka. Lokikirjan ohjaamana osallistutaan kierroille, poliklinikalle sekä leikkauksiin joko katseluoppilaaksi tai assisteeraamaan. Lisäksi kurssiin kuuluu yhteensä 2+2 viikkoa käytännön harjoittelua. Paikkaa TYKS:stä tai periferiasta saa itse toivoa ja hyvällä suunnittelulla samalla voi myös suorittaa amanuenssuurin. Jokainen opiskelija pääsee myös pitämään yhden päivän pattipolia, eli suuntaamaan ryhmissä kohti lähiympäristön terveyskeskuksia harjoittelemaan luomen poistoja ja muita tk-pientoimenpiteitä. Kirurgian lopputentti ei huhujen mukaan ole sieltä helpoimmasta päästä..

Opinto-oppaaseen→

Ortopedia ja traumatologia

Yhdessä käsi kädessä kirurgian kanssa kulkee ortopedia ja traumatologia. Se koostuu omasta luentosarjastaan, käytännön opetus sen sijaan nivoutuu yhteen kirurgian muiden opintojen kanssa ja suoritetaan samalla lokikirjalla osallistumalla kierroille ja leikkauksiin. Polilla pääset tutkimaan polvia ja lonkkia! Alueesta on oma tentti.

Opinto-oppaaseen→

Anestesiologia ja tehohoito

Luentojen lisäksi ane-jaksolla hiotaan käytännön taitoja, kuten intubointia, ventilointia ja kanylointia. Aluksi näitä harjoitellaan nukella Portissa ja sen jälkeen anestesialääkärin ohjauksessa leikkaussalissa. Syksyn neljästä käytännön viikosta voi halutessaan kaksi tehdä anestesiologialla. Lisäksi kurssilla harjoitellaan huolellisesti hoitoelvytystä. Luennoilla perehdytään eri anestesiamuotoihin sekä neste-, kivun- ja ensihoidon saloihin.

Opinto-oppaaseen→

Diagnostinen radiologia ja säteilysuojelu

Säteilysuojelu on pakollinen kurssi, joka jokaisen lääkärin täytyy lain mukaan suorittaa viiden vuoden välein virkistääkseen muistiaan säteilyn perusteista ja varjopuolista eli haitoista. Kurssi koostuu lyhyestä luentosarjasta, jolla opimme noudattamaan oikeutus-, optimointi- ja yksilönsuojaperiaatteita, sekä lopputentistä.
Radiologian opetus koostuu luennoista, jossa opetellaan perusnatiiviröntgenkuvien, kuten luusto- ja thorax-kuvien tulkintaa. Iso osa opetuksesta tapahtuu T-sairaalan uusissa radiologian tiloissa, jossa hämärä huone ja isot näytöt helpottavat oppimisen ensiaskelia. Hyödyllisenä materiaalina itseopiskeluun käytetään ’100 tapausta’ tietopankkia, johon on kerätty olennaisesti osattavia kuvia.

Opinto-oppaaseen→

C8

Psykiatria

Luennoissa käydään läpi kaikki psykiatrian osa-alueet lapsia lukuunottamatta. Kolme kliinistä viikkoa ovat sisällöiltään varsin vaihtelevia eri toimipaikoissa ja kohteesta riippuen voit päästä syventymään esimerkiksi geriatrisiin potilaisiin tai suippomadonlakkien päihdekäytön trendeihin. Kliiniseen terminologiaan kuuluvat termit, kuten bisarri ja kummallinen tulevat harjoitteluviikoilla todeksi. Kurssin jälkeen ymmärrät myös, miltä näyttää ja kuulostaa maaninen, skitsofreeninen tai itsetuhoinen potilas ja M1-lähetteet sujuvat kuin tanssi.

Opinto-oppaaseen→

Neurologia

Pitkään kaivattu ja pieninä hippusina tiellesi ripoteltu neurologinen osaamisesi saavuttaa vihdoin huippunsa. Tulet ymmärtämään kaikkien potilailla teettämiesi manööverien merkityksen ja pääset todella tutkimaan, hajautuspaikasta riippuen jopa halaamaan potilaita. Neurologit ovat mukavaa väkeä. Vaikket DTI-kuvia osaisikaan täysin tulkita, tulet suhtautumaan lieviinkin aivovammoihin asianmukaisella vakavuudella. Infarktin ja vuodon erottaminen TT-kuvasta pitäisi onnistua. Kesätöissä tk-osastolla voit kurssin jälkeen työdiagnosoida normaalipaineisen hydrokefaluksen ja muistat, miten toimia epileptikon tai parkinson-epäilyn kanssa.

Opinto-oppaaseen→

Korva-, nenä- ja kurkkutaudit

C8-lukukauden rennoin erikoisala, KNK eli korva-nenä-kurkkusairaudet toimii oivana vastapainona psykiatrian kompleksiselle maailmalle. KNK-kurssilla oppii suuren osan siitä mitä päivystävä tk-lääkäri työssään tarvitsee, mutta myös sairaalamaailmaan ja KNK-onkologiaan päästään tutustumaan. Kurssin suola ja kevään eittämättä paras anti on opetuspoliklinikka TYKS:ssä ja Porissa, jossa metallisia instrumentteja työnnetään innolla potilaan pään onteloihin ja jonka jälkeen hallitsee peilitutkimukset ja maksillapunktion taiten. Opetushenkilökunta on yhtä rentoa kuin erikoisalansakin, ja tentti on klinikan inhimillisimpiä.

Opinto-oppaaseen→

C9

Naistentaudit ja synnytykset sekä perinnöllisyyslääketiede

C9-lukukauden aluksi sukelletaan syvälle naistentautien ihmeelliseen maailmaan. Kurssin aikana tutuksi tulevat naistentautien poliklinikka (jota päästään ihmettelemään sekä Turussa että hajautuksessa Porissa taii Vaasassa), gynekologinen onkologia, päiväkirurgia ja leikkaustoiminta, sukupuolitautien poliklinikka, äitiyspoliklinikka, riskisynnyttäjien osasto, synnytysosasto sekä terveyskeskustason gynekologia. Syntymän ihmettä pääsee jokainen kandi kummastelemaan, ja samoin käden taitoja hiotaan niin tutkimisen ja pientoimenpiteiden (PAPA-näytteen otto, kierukan laitto) osalta. Nettitentteinä järjestettävät sisäänpääsytentti ja välitentti sekä käytännön taitojen tentti ja kirjallinen lopputentti toimivat tietojen ja taitojen mittareina.

Opinto-oppaaseen→

Lastentautioppi

Oppitunti numero 1: Lapsi ei ole pieni aikuinen. Numero 2: Keskonen ei ole pieni lapsi. Valkoista takkia käytetään myös opetuspoleilla, missä tutuksi tulevat korvatulehdukset, astma, ripuli ja ummetus, maitoallergiat ja muut lasten vitsaukset. Neuvolassa ihastellaan terveitä lapsia ja vauvalassa saa tutkia moro-refleksit. Erikoisalat kattavat kaiken mahdollisen psykiatriasta kirurgiaan ja hematologiasta reumatauteihin. Seminaariesitysten laatimisen lisäksi opit myös, että vauvojen pyörittely ei ole kovinkaan pelottavaa.

Opinto-oppaaseen→

C10

Silmätaudit

Silmätautien kurssilla kerrataan silmän ja siihen liittyvien elinten anatomia ja fysiologia sekä opetellaan taittovirheiden ja silmän sairauksien diagnostiikka ja hoito lähinnä yleislääkärin tietotasolla. Kurssilla opitaan perusterveydenhuollon tasolla hoidettavat silmien sairaudet sekä akuuttitilanteiden toimintamallit ja erikoissairaanhoidon läheteindikaatiot. Näön arviointi sekä ajokortin näkövaatimukset opitaan kurssin aikana. Lisäksi kurssiin sisältyy oftalmologisten tutkimusvälineiden käytön harjoittelua, tavanomaisimpien toimenpiteiden toteutusta sekä tutustuminen näkövammaisten kuntoutukseen ja apuvälineisiin.

Opinto-oppaaseen→

IKA eli Iho-, sukupuoli- ja keuhkotaudit sekä allergologia

IKA eli iho- ja sukupuolitautien, keuhkotautien ja allergologian kurssi alkaa kahdella luentoviikolla, joiden jälkeen hajaannutaan pyörimään klinikoihin. Suurin osa toiminnasta tapahtuu T-sairaalassa, mutta kaksi ryhmää saavat kaiken opetuksen Porissa. Ihotautien ja keuhkotautien opetuspoliklinikoiden ja keuhkotautien osaston lisäksi näppylöitä ihmetellään myös terveyskeskuksessa. Spirometria tulee tutuksi, ja kurssin jälkeen ymmärtää että kortisonia ei aivan kaikkiin ihovaivoihin sovi määrätä. Allergologian opetus koostuu yhdestä allergiapäivästä, jonka jälkeen ihotestit ja anafylaksian hoito ovat selviä kuin pläkki. Noin puolet kurssista suorittaa yleislääketieteen kaksi harjoitteluviikkoa IKA:n aikana, ja myös kurssiaikaisille amanuenssuureille ovat monet löytäneet aikaa. Kurssin evaluaatio koostuu ihotautien potilastapausnettitentistä sekä kolmen erikoisalan lopputentistä, jossa tentitään myös naistentaudeilla opiskellut sukupuolitaudit.

Iho- ja sukupuolitaudit→

Keuhkosairaudet→

Allergologia→

C11

Diagnostiikka ja hoito I

Diagnostiikka ja hoito I -opintokokonaisuus on sisätautinen paketti kertausta ja potilastapauslähtöistä uuden asian opiskelua. Pakettiin kuuluu myös kliininen fysiologia, joka koostuu luennoista ja ekg-harkoista. Enin osa sisätautien luentomuotoisesta opetuksesta on seminaareja, joista merkittävään osaan on ennakkotehtäviä joko itsenäisesti tehtäväksi tai ryhmätyöksi. Ennakkotehtävät antavat lisäarvoa seminaareihin, ja niiden tekeminenkin edeltävän kesän työkokemusten jälkeen tuntuu järkevältä. Sekä seminaareissa että klinikassa tunnelma on rennompi kuin C6:lla, mikä selittynee ymmärryksen lisääntymisellä. Päivät ovat kurssin aikana melkoisen pitkät. Opetuspoliklinikka ja Porin minisairaala ovat erityisen hyviä ja opettaivaisia kokonaisuuksia, vaikka raskaita ovatkin. Kurssiin on varattu kaksi viikkoa opinnäytetyön tekoa varten. Jos syvärit ovat kesken, on syytä hyödyntää tilaisuus ja jättää lomailu hamaan tulevaan.

Opinto-oppaaseen→

Geriatria

Geriatrian nimellä kulkeva kurssi järjestetään yhtäaikaisesti DH I:n kanssa, eivätkä yhteneväisyydet lopu siihen. Kliinistä opetusta ja pienryhmäopetusta järjestetään Kaupunginsairaalassa ja Kaskenlinnassa. Kurssi antaa lisävalmiuksia vanhuspotilaiden hoitoon. Bonuksena voi päästä sanelemaan Kaupunginsairaalassa kasettinauhurille.

Opinto-oppaaseen→

Lääkäri ja yhteiskunta

Lääkäri ja yhteiskunta -opintokonaisuus sisältää päihdelääketieteen, oikeuslääketieteen, työterveyshuollon ja kliinisen työn hallinto ja johtaminen -paketin. Päihdelääketiede teettää työtä, mutta tapausselostuksen raapustaminen, muut tehtävät ja AA-kerhovierailu ovat todellakin vaivan arvoisia. Oikeuslääketiede on monella tapaa mielenkiintoinen luentokokonaisuus, joka tosin saattaa häiritä yöunia (luennot eivät ole tavanneet olla pakollisia), ja toisin kuin voisi luulla, on hyvinkin tarpeen yleislääkärille esimerkiksi kuolintodistusten ja pahoinpitelylausuntojen hyvässä laadinnassa. Työterveyshuolto on etupäässä luento-opetusta. Yksi aamupäivä vietetään kuitenkin kentällä esimerkiksi telakalla tai TYKSin työterveyshuollon polilla. Nämä pienryhmäharjoitukset ovat saaneet kiitosta ja ne on koettu mielenkiintoisemmiksi kuin ennalta olisi osannut odottaa. Professori R. Tuomisen vetämä kliinisen työn hallinto ja johtaminen sisältää mukaansatempaavaa luento-opetusta ja ryhmätyönä sekä posterin että esityksen laadinnan (huom! Lääkiksen ainoa ohjattu mahdollisuus harjoitella posterin tekoa).

Opinto-oppaaseen→

C12

Diagnostiikka ja hoito II

Diagnostiikka ja hoito II koostuu kirurgiasta, onkologiasta, ortopediasta, fysiatriasta ja kuntoutuksesta. Klinikkatyöskentely tuntuu monipuoliselta ja mielekkäältä, ja hyvä opetus ja lähestyvän valmistumisen kauhu motivoi. Seminaareja on paljon, ja osa niistä on yhteisseminaareja. Melko usein iltapäivät venyvät yli neljään. Opintokokonaisuuden osa-alueet tukevat toisiaan, minkä huomaa viimeistään tentteihin lukiessa – onkologiaa lukiessa tulee samalla luettua kirurgiaakin jne.

Opinto-oppaaseen→

Anestesiologia, ensihoito, tehohoito ja kivunhoito

Anestesiologian opetus on kliinistä, ja on tähän asti koostunut klinikkaviikosta ja elvytystentistä, mutta tentistä ollaan mahdollisesti luopumassa. Klinikkaviikolla pääsee kertaamaan kanylointia, ventilaatiota ja intubaatiota. Käytännön taidot tulevat siis kerrattua.

Opinto-oppaaseen→

Diagnostinen radiologia

Radiologian kertauskurssi on luonteeltaan potilastapauslähtöinen kuten iso osa muustakin kuudennen vuoden opetuksesta. Kurssin aikana jaettava yliopistokaupunkien yhteistyönä tekemä 100 potilastapauksen cd on erinomaista materiaalia, joka kannattaa käydä huolellisesti läpi. Harjoittelun myötä thorax-kuvan tulkintataitokin karttuu vähitellen.

Opinto-oppaaseen→

Valmistuva lääkäri

Valmistuva lääkäri on yleislääketieteen viimeinen kurssi, ja se koostuu pakollisista seminaareista. Aiheet on valittu terveyskeskuslääkärin keskeisiä ongelmatilanteita silmällä pitäen.

Opinto-oppaaseen→

Sotilaslääketiede

Sotilaslääketieteen kurssi pitää sisällään aloitusluennon ja Oppiportissa tehtävän asevelvollisen terveystarkastuksesta. Enin osa opetuksesta annetaan pakollisena opetuksena Pansiossa. Sotkun munkit juhlistavat viimeisien joukkoon kuuluvia luentoja.

Opinto-oppaaseen→

Liikunta ja ravitsemus

Liikunta ja ravitsemus -kurssi pidetään Vierumäellä puolikkaan kurssin voimin kerrallaan. Kurssi kestää neljä päivää, ja sisältää luento-opetusta ja liikkumista. Rennon kurssin voi tarvittaessa korvata tenttisuorituksella.

Opinto-oppaaseen→

OP Lääkäriportaali Duodecim 2020