Lock
Facebook Twitter

Kurssiesittelyt

Turun yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa opinnot on jaettu lukukausiin. Lukukausia on yhteensä 12, joten kuusivuotisessa LL-tutkinnossa ensimmäisen lukuvuoden syyslukukausi on C1 ja kuudennen lukuvuoden kevälukukausi C12.

Alla on lueteltu pääasialliset opintokokonaisuudet lukukausittain. Lisätietoja opinnoista löydät Turun yliopiston opinto-oppaasta.

C1

Solu- ja kehitysbiologia
Tuki- ja liikuntaelimistön rakenne ja toiminta

C2

Lääketieteellinen biokemia
Sisäelimistön rakenne ja toiminta: Ruoansulatus ja ravitsemus, Verenkierto, hengitys ja nestetasapaino, Endokrinologia

C3

Hermoston rakenne ja toiminta
Anatominen ruumiinavaus/soveltava anatomia
Ihmisen kasvu ja kehitys

C4

Tautioppi – Patologia
Sairauksien ehkäisy ja hoito – Farmakologia

C5

Kliinisen lääketieteen perusteet – Propeudetiikka
Laboratoriolääketiede
Skärgårdsmedicin – Ruotsi
Mikrobiologia

C6

Sisätaudit

C7

Kirurgia
Ortopedia ja traumatologia
Anestesiologia ja tehohoito
Diagnostinen radiologia ja säteilysuojelu

C8

Psykiatria
Neurologia
Korva-, nenä- ja kurkkutaudit

C9

Naistentaudit ja synnytykset sekä perinnöllisyyslääketiede
Lastentautioppi

C10

Silmätaudit
IKA eli Iho-, sukupuoli- ja keuhkotaudit sekä allergologia

C11

Diagnostiikka ja hoito I
Geriatria
Lääkäri ja yhteiskunta

C12

Diagnostiikka ja hoito II
Anestesiologia, ensihoito, tehohoito ja kivunhoito
Diagnostinen radiologia
Valmistuva lääkäri
Sotilaslääketiede
Liikunta ja ravitsemus

 

Medi Apu Duodecim Turun terveystoimi