Lock
Facebook Instagram

C3

Hermoston rakenne ja toiminta

Fysiologian ja anatomian opiskelu jatkuu ”Hermoston rakenne ja toiminta” -opintokokonaisuudella. Kurssi koostuu hermoston anatomian kertaamisesta ja sen normaalitoiminnan ymmärtämisestä. Bonuksena ovat monipuoliset harjoitustyöt, joissa päästään käsiksi myös aiheen kliinisempään puoleen, esimerkiksi harjoittelemalla aivohermojen testausta.

Anatominen ruumiinavaus/soveltava anatomia

Syksyllä palataan anatomian opiskeluun ”Anatominen ruumiinavaus/soveltava anatomia”-kurssilla. Kurssi kertaa C1-C3 aikana opittua anatomiaa sekä auttaa ymmärtämään anatomian ja kliinisten ongelmien yhteyttä. Kurssi koostuu luennoista, multimediaopetuksesta, seminaarityöskentelystä sekä anatomisista ruumiinavauksista. Kurssin yhteydessä järjestetään ”Kuoleman kohtaaminen”-seminaari, joka auttaa opiskelijoita valmistautumaan lääkärin ammattiin kuuluvaan asiaan.

Ihmisen kasvu ja kehitys

Anatomian perusteellisen oppimisen jälkeen päästään tutustumaan ihmisen elämänkaareen. Kurssi käy läpi kasvavan lapsen tärkeät kehitysvaiheet, puberteetin erityispiirteet, koulu- ja työterveydenhuollon merkityksen ja normaalit ikääntymisen merkit. Kurssilla pääsee soveltamaan niin ravintofysiologian kurssilla käytyjä asioita, kuin eri elinjärjestelmien, kuten tuki- ja liikuntaelimistön ja hermoston muutoksia elämän eri vaiheissa. Kurssilla merkittävään asemaan nousevat opiskelijoiden asiantuntijoille esittämät kysymykset ja niiden purku luentojen aikana. Kurssin päätteeksi opiskelijat pääsevät harjoittelemaan vuorovaikutustaitojaan haastattelemalla ihmisiä eri elämäntilanteista. Haastatteluja käytetään pohjana ihmisen elämänkaarta koskevissa seminaariesityksissä, joiden aiheena ovat muun muassa elämänmuutokset, työnteon merkitys ja seksuaalisuus.

Fimlab Helsingin kaupunki Laatupäivystys