Lock
Facebook Instagram

Syventävät opinnot

Syventävät opinnot ovat osa Lääketieteen lisensiaatin tutkintoa. Alla on tiivis kuvaus LL-tutkinnon syventävistä opinnoista. Kattavan kuvauksen löydät yliopiston intranetistä.

Rakenne

Syventävien opintojen laajuus on 60 opintopistettä.

Syventävät opinnot koostuvat kolmesta osasta:
1. yhteisistä opintojaksoista (”syvärien pikkukurssit”) jotka jokainen suorittaa samanlaisina ja samanlaajuisina
2. omasta projektityöstä johon sisältyy kirjallinen opinnäytetyö
3. valinnaisista opinnoista

Miten syventävät opinnot suoritetaan ja miten päästä alkuun?

Kaikki tarvittavat neuvot ja ohjeet löydät tiedekunnan julkaisemasta Syventävien opintojen suoritusoppaasta, jonka voit tulostaa itsellesi tai lukea tiedekunnan internetsivujen lomakeosiosta. Valitse tarkkaan oikea opas, sillä niitä on kaksi. Oppaan paperiversiota voit tiedustella opinto-ohjaajalta.

Duodecim ylläpitää Tutkijaporttia, josta voit myös löytää lisätietoa, etenkin syventävien opintojen opinnäytetyöstä.

PrimeHunters Terve Media Duodecim