Lock
Facebook Instagram

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteriseloste.
Laatimispäivä 13.3.2018; viimeisin muutos 2.6.2021

1. Rekisterinpitäjä

Turun Lääketieteenkandidaattiseura ry (myöhemmin TLKS)
TLKS ry
Kiinamyllynkatu 10
20520 Turku
Puhelin
040 509 5330
Y-tunnus
0282596-2

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Toimistonhoitaja Pirjo Ketonen (pirket)

3. Rekisterin nimi

TLKS:n jäsentietorekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

TLKS:n jäsenrekisteri, yhteydenpito jäseniin, osoitteenmuutoksen välitys Lääkäriliitolle, Duodecimille, Talentumille, Suomen Medisiinariliitolle ja Turun yliopistolle, tlks.fi-sivuston ylläpito, tlks.fi-sivustolla käytössä olevien lisäosien ylläpito, amanuenssuurihakemuksen täyttö ja vahvistaminen, paperinen ja sähköinen osoiteluettelo sekä korvausten maksaminen jäsenille.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä seuraavat perustiedot: nimi, UTU-sähköpostiosoite ja -käyttäjätunnus, puhelinnumero, kotiosoite ja tilinumero. Lisäksi käyttäjille annetaan ylläpidon toimesta erilaisia ryhmäluokituksia. Lisäksi järjestelmässä pidetään väliaikaisesti tallennettuna amanuenssuurihakemusten täyttäneiden henkilötunnukset.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Käyttäjästä rekisteröidään tiedot, jotka hän itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään tai on itse ilmoittanut TLKS:lle muuta kautta.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto

Rekisterinpitäjän lisäksi tietoihin on pääsy sivuston teknisestä ylläpidosta vastaavalla taholla ja verkkokauppa-alusta WooCommercen ylläpidolla niiltä osin, kun tämä on työtehtävien hoitamisen kannalta välttämätöntä. Tietoja ei luovuteta edelleen muille kuin kohdassa 4 mainituille tahoille. Rekisterinpitäjä pidättää oikeuden luovuttaa tietoja viranomaisille siten kuin Henkilötietolain 39§:ssä säädetään.

8. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

TLKS:n jäsentietorekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, johon sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on suojattu ohjelmallisesti ja muiden teknisten keinojen avulla.

10. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot. Rekisteröity voi tarkastaa tiedot itse kirjautumalla sisään järjestelmään tai ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjän yhteyshenkilöön.

11. Muutokset rekisteriselosteessa

Rekisteriselostetta koskevista muutoksista TLKS tiedottaa verkkosivuillaan julkaisemalla siellä päivitetyn rekisteriselosteen sekä muutoksentekopäivämäärän. TLKS suosittelee, että käyttäjät tästä syystä tarkistavat ajantasaisen rekisteriselosteen säännöllisesti tältä sivulta.

tlks.fi-kävijäseuranta

Tällä verkkosivustolla käytetään käyttäjäseurannassa Google Analytics -ohjelmistoa, jonka tarjoaa Google Inc. (myöhemmin ”Google”). Google Analytics yksilöi käyttäjän ns. evästeillä (engl. cookies), jotka ovat selaimen koneellesi tallentamia tekstitiedostoja. Sivuston käyttöä koskevat tiedot välitetään ja säilytetään Googlen palvelimilla mm. Yhdysvalloissa. Google   käyttää tätä tietoa koostaakseen verkkosivuston käytöstä raportteja, joita käytetään kävijämäärätilastointiin ja palvelun parantamista varten.

Evästeillä kerätty käyttäjätieto on anonyymia. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön valitsemalla selaimensa asetuksista evästeiden estämisen. Tällöin käyttäjä ei välttämättä voi käyttää hyväksi kaikkia sivuston toiminnallisuuksia. Käyttämällä näitä verkkosivuja käyttäjä hyväksyy Googlen tiedonkeruun yllä mainittuihin käyttötarkoituksiin.

Lisätietoja Googlen analytiikkaseurannasta Googlen tietosuojasivulta. Google Analytics -seurannan voi estää: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Terve Media Helsingin kaupunki Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue