Lock
Facebook Twitter

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste
Laatimispäivä 13.3.2018

1. Rekisterinpitäjä

Turun Lääketieteenkandidaattiseura ry (myöhemmin TLKS)
TLKS ry
Kiinamyllynkatu 10
20520 Turku
Puhelin
02-333 8587
Y-tunnus
0282596-2

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Toimistonhoitaja Pirjo Ketonen (pirket)

3. Rekisterin nimi

TLKS:n jäsentietorekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

TLKS:n jäsenrekisteri, yhteydenpito jäseniin, osoitteenmuutoksen välitys Lääkäriliitolle, Duodecimille, Talentumille, Suomen Medisiinariliitolle ja Turun yliopistolle, tlks.fi-sivuston ylläpito, amanuenssuurihakemuksen täyttö ja vahvistaminen, paperinen ja sähköinen osoiteluettelo sekä korvausten maksaminen jäsenille.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä seuraavat perustiedot: nimi, UTU-sähköpostiosoite ja -käyttäjätunnus, puhelinnumero, kotiosoite ja tilinumero. Lisäksi käyttäjille annetaan ylläpidon toimesta erilaisia ryhmäluokituksia. Lisäksi järjestelmässä pidetään väliaikaisesti tallennettuna amanuenssuurihakemusten täyttäneiden henkilötunnukset.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Käyttäjästä rekisteröidään tiedot, jotka hän itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään tai on itse ilmoittanut TLKS:lle muuta kautta.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto

Rekisterinpitäjän lisäksi tietoihin on pääsy sivuston teknisestä ylläpidosta vastaavalla taholla niiltä osin, kun tämä on työtehtävien hoitamisen kannalta välttämätöntä. Tietoja ei luovuteta edelleen muille kuin kohdassa 4 mainituille tahoille. Rekisterinpitäjä pidättää oikeuden luovuttaa tietoja viranomaisille siten kuin Henkilötietolain 39§:ssä säädetään.

8. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

TLKS:n jäsentietorekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, johon sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on suojattu ohjelmallisesti ja muiden teknisten keinojen avulla.

10. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot. Rekisteröity voi tarkastaa tiedot itse kirjautumalla sisään järjestelmään tai ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjän yhteyshenkilöön.

Aesculapius Speksi 2019 Mehiläinen Kuntarekry