Lock
Facebook Instagram

Toimikunnat

Seuralla on yhteensä yhdeksän toimikuntaa. Kutakin toimikuntaa johtaa sen puheenjohtaja. Merkkilautakunnasta vastaa sen kokoonkutsuja.

Toimikunnat ja niiden puheenjohtajat

Edunvalvonta- ja opintotoimikunta, Aino Virolainen (aimvir)
Jäsenpalvelutoimikunta, Ella Rinne (earinn)
Kulttuuritoimikunta, Aino Vakkuri (amvakk)
Ohjelmatoimikunta, Eeli Aavasalo (eejoaa)
Taloustoimikunta, Miika Manninen (mkaman)
Tivolitoimikunta, Antti Elomaa (aoelom)
Ulkoasiantoimikunta, Anna Niemikotka (ansofn)
Sitsitoimikunta, Julia Mustamäki
Functio Laesan puheenjohtaja, Roope Raekumpu (reraek)

Sähköpostit ovat muotoa (suluissa oleva tunnus) (at) utu.fi

Helsingin kaupunki Fimlab Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue