Lock
Facebook Twitter

Toimikunnat

Seuralla on yhteensä kymmenen toimikuntaa. Kutakin toimikuntaa johtaa sen puheenjohtaja. Merkkilautakunnasta vastaa sen kokoonkutsuja.

Toimikunnat ja niiden puheenjohtajat

Edunvalvonta- ja opintotoimikunta, Aleksi Saarela (aljosaa)
Jäsenpalvelutoimikunta, Karoliina Korhonen (kmakorh)
Kulttuuritoimikunta, Melina Issakoff (mssiss)
Liikuntatoimikunta, Rasmus Oksi (t09roksi)
Merkkilautakunta, Karoliina Korhonen (kmakorh)
Ohjelmatoimikunta, Aleksi Kallio (ajokal)
Sitsitoimikunta, Elina Vesiluoma (eltuves)
Taloustoimikunta, Tero Ohrankämmen (tenioh)
Tivolitoimikunta, Elina Lahti (eahlah)
Ulkoasiantoimikunta, Karri Suvila (kahesuv)

SatSHP TevaCare SmileDoctors