Lock
Facebook Instagram

Vuosikurssit

Vuosikurssijärjestelmä on yksi lääketieteen opintojen suurimmista vahvuuksista. Lähes kaikki medisiinarit aloittavat ja päättävät opintonsa saman 120-150 hengen porukan kanssa, ja pitkien opintojen aikana oppii tuntemaan kurssikaverit melkoisen hyvin.

Kurssi valitsee opintojen alussa itselleen isännän ja emännän sekä tukun muita vastuuhenkilöitä. Vastuuhenkilömiehitys voi muuttua opintojen kuluessa, ja viidennen vuoden ajaksi tarvitaan kaksi isäntä-emäntäparia, koska vuosikurssi jaetaan puoliksi. Usein isäntä ja emäntä säilyvät samoina alusta loppuun.

Jokainen vuosikurssi valitsee myös itselleen nimen. Aikaisemmin nimi muodostui yleensä isännän sukunimen mukaan, mutta viime vuosikymmeninä on nimiä nappailtu lääketieteen oman kielen eli latinan puolelta enemmän kuin kurssilaisten nimistä. Joskus vuosikurssien nimillä on takanaan huvittavia tarinoita fetusajoilta.

Oma kurssi on oma perhe, johon kuuluminen auttaa jaksamaan medisiinarielämän kiemuroissa. Vaikka putoaisikin omalta alkuperäiseltä vuosikurssiltaan vaihdon tai välivuoden vuoksi, on opiskelija aina oman, alkuperäisen kurssinsa jäsen – ainakin hengessä. Kurssihenkeä ylläpidetään juhlin, yhteisiin opintojen siirtymävaiheisiin liittyvine perinteineen ja kurssijulkaisuiden kautta. Valmistuessaan vuosikurssi järjestää juhlavan Gaalan, johon osallistuu runsaasti myös opetushenkilökuntaa.

Vuosikurssit

1. vsk – Cursus Calidus (2022-)
2. vsk – Cursus Apricus (2021-)
3. vsk – Cursus Vividus (2020-)
4. vsk – Cursus Cupidus (2019-)
5. vsk – Cursus Invictus (2018-)
6. vsk – Cursus Fortis (2017-)

Valmistuneet vuosikurssit

Poistettu:
Cursus Hermes (2016-2022)
Cursus Actus (2015-2021)
Cursus Laxus (2014-2020)
Cursus Aureus (2013-2019)
Cursus Elegans (2012-2018)
Cursus Vermis (2011-2017)
Cursus Murmur (2010-2016)
Cursus Pestis (2009-2015)
Cursus Villi (2008-2014)
Cursus Pulsus (2007-2013)
Cursus Morbus (2006-2012)
Cursus Costae (2005-2011)
Cursus Chorea (2004-2010)

Duodecim Orion Fimlab