Lock
Facebook Twitter

Vuosikurssit

Vuosikurssijärjestelmä on yksi lääketieteen opintojen suurimmista vahvuuksista. Lähes kaikki medisiinarit aloittavat ja päättävät opintonsa saman 120-150 hengen porukan kanssa, ja pitkien opintojen aikana oppii tuntemaan kurssikaverit melkoisen hyvin.

Kurssi valitsee opintojen alussa itselleen isännän ja emännän sekä tukun muita vastuuhenkilöitä. Vastuuhenkilömiehitys voi muuttua opintojen kuluessa, ja viidennen vuoden ajaksi tarvitaan kaksi isäntä-emäntäparia, koska vuosikurssi jaetaan puoliksi. Usein isäntä ja emäntä säilyvät samoina alusta loppuun.

Jokainen vuosikurssi valitsee myös itselleen nimen. Aikaisemmin nimi muodostui yleensä isännän sukunimen mukaan, mutta viime vuosikymmeninä on nimiä nappailtu lääketieteen oman kielen eli latinan puolelta enemmän kuin kurssilaisten nimistä. Joskus vuosikurssien nimillä on takanaan huvittavia tarinoita fetusajoilta.

Oma kurssi on oma perhe, johon kuuluminen auttaa jaksamaan medisiinarielämän kiemuroissa. Vaikka putoaisikin omalta alkuperäiseltä vuosikurssiltaan vaihdon tai välivuoden vuoksi, on opiskelija aina oman, alkuperäisen kurssinsa jäsen – ainakin hengessä. Kurssihenkeä ylläpidetään juhlin, yhteisiin opisntojen siirtymävaiheisiin liittyvine perinteineen ja kurssijulkaisuiden kautta. Valmistuessaan vuosikurssi järjestää juhlavan Gaalan, johon osallistuu runsaasti myös opetushenkilökuntaa.

Vuosikurssit

1. vsk – Cursus Cupidus (2019-)
2. vsk – Cursus Invictus (2018-)
3. vsk – Cursus Fortis (2017-)
4. vsk – Cursus Hermes (2016-)
5. vsk – Cursus Actus (2015-)
6. vsk – Cursus Laxus (2014-)

Mediuutiset Duodecim 2020 OP