Lock
Facebook Instagram

Yhteistyöjärjestöt ja sisarseurat

Katto-organisaatiot

Suomen Medisiinariliitto (SML)
International Federation of Medical Students Associations (IFMSA)

Sisarseurat

Kuopion lääketieteen opiskelijat (KuoLO)
Lääketieteenkandidaattiseura (LKS)
Medicinarklubben Thorax
Oulun lääketieteellinen kilta (OLK)
Tampereen lääketieteen kandidaattiseura (TLK)

Turun hammaslääketieteenkandidaattiseura (THLKS)
Hammaslääketieteenkandidaattiseura (HLKS)
Oulun hammaslääketieteen kilta (OHLK)

Eläinlääketieteen kandidaattiyhdistys (EKY)

Suomen Medisiinariliiton jäsenseurat ulkomailla

Medisiinariseura Chiasma, Pietari
Riian suomalaiset lääketieteen opiskelijat (RiSLO)
Saksan liittotasavallan suomalaiset lääketieteen opiskelijat (SLSLO)
Suomalaiset medisiinarit Ruotsissa (SMR)
Tarton suomalaiset lääketieteen opiskelijat (TaSLO)

Muut yhteistyöjärjestöt

Suomen Lääkäriliitto (SLL)
Suomalainen lääkäriseura Duodecim
Nuorten lääkärien yhdistys (NLY)
Finska Läkaresällskapet

In Vitro Aboensis ry (IVA)
Adaptus ry
Oikeustieteen ylioppilaiden yhdistys Lex ry (Lex)
Turun kauppatieteden ylioppilaat ry (TuKY)

Fimlab OP Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue