Lock
Facebook Twitter

TYKSIN AMANUENSSUURIPAIKAT TURUN LÄÄKETIETEELLISEN TIEDEKUNNAN ULKOPUOLISILLE:

Tyksin amanuenssipaikat ajalle 15.5.-14.8. haetaan erillisessä amanuenssihaussa kevään aikana. Kaikki Tyksin amanuenssuuri paikat jaetaan TLKS:n paikanvälityksen toimesta.  Varsinaiseen hakuun voivat osallistua vain tiedekunnan omat opiskelijat. Määräpäivään mennessä hakematta jääneet paikat täytetään jälkihaussa, johon voivat osallistua tiedekunnan omien opiskelijoiden lisäksi muissa kotimaisissa yliopistoissa lääketieteen lisensiaatin tutkintoa suorittavat sekä kansainväliset vaihto-opiskelijat, jotka suorittavat opintojaan Turun yliopistossa. Paikan voi siis saada, mikäli paikkoja jää yli Turun lääketieteellisen tiedekunnan opiskelijoilta, yleensä tiedon kesän jälkihaun tuloksista saa viimeistään huhtikuun puolivälissä.

Joulun 15.12.-14.1. amanuenssuuripaikkojen varsinainen hakuaika on 1.-30.11. ja jälkihaku heti tämän jälkeen, yleensä tiedon joulun jälkihaun tuloksista saa 5.12. mennessä.

Amanuenssin toimia ei välitetä lääketieteen lisensiaatin tutkinnon suorittaneille tai vastaavan ulkomaisen tutkinnon suorittaneille. Sopimussairaaloihin ja sopimusterveyskeskuksiin Turun Lääketieteenkandidaattiseura välittää paikkoja ainoastaan Turun yliopistossa lääketiedettä opiskeleville.

HAKEMINEN:

Amanuenssikuukausi alkaa Turun yliopistollisessa keskussairaalassa (TYKS) kuukauden 15. päivänä ja loppuu seuraavan kuukauden 14. päivänä. Hakemuksen jälkihakuun (muut kuin tiedekunnan omat opiskelijat) voi jättää jo etukäteen, ennen varsinaisen haun sulkeutumista. Hakemus jätetään osoitteeseen TLKS-Amanuenssuurit@utu.fi ja siitä on selvästi käytävä ilmi 1) Mille kuukaudelle amanuenssuuria haetaan (toukokuu 15.-14.6., kesä- 15.6.-14.7. ja heinäkuu 15.7.-14.8.) ja 2) Mihin klinikkaan/klinihoihin haetaan (toivejärjestys). Varsinaisesta hausta ylijääneet paikat täytetään hakemusten saapumisjärjestyksessä.

KELPOISUUS:

Tyksissä suoritettavissa amanuenssuureissa haettavan alan kurssin täytyy olla pääsääntöisesti kokonaan suoritettu ja riippuen klinikasta (esim. kts. kirurgia) myös joidenkin edeltävien kurssien on oltava suoritettuina. Turussa opiskelevilla amanuenssuurien suorittaminen on mahdollista seuraavasti:

C3 jälkeen: kliininen neurofysiologia

C4 jälkeen: patologia

C5 jälkeen: laboratoriolääketiede

C6 jälkeen: sisätaudit, onkologia, kliininen fysiologia

C7 aikana: kirurgia (sisätaudit hyväksytysti suoritettu ja kirurgian kurssi aloitettu)

C7 jälkeen: anestesiologia, radiologia

C8 aikana ja jälkeen: knk, neurologia, psykiatria (ko. kurssit aloitettu)

C9 aikana: naistentaudit (kurssi aloitettu), lastentaudit (kurssi suoritettu), lastenkirurgia (lastentaudit ja kirurgia suoritettu), akuuttilääketiede (4. vuoden opinnot suoritettu)

C10 jälkeen: ihotaudit, keuhkotaudit, silmätaudit

Tiedekunnan ulkopuolisten opiskelijoiden kohdalla kelpoisuuden määrittää siis myös siihen mennessä suoritetut kurssit. Esim. mikäli anestesiologia on suoritettu, jo C6 jälkeen voi tämän jälkeen suorittaa anestesiologian amanuenssuurin tai mikäli sisätautien kurssi ei ole vielä kokonaan suoritettuna C6 jälkeen, ei C6 jälkeisenä kesänä voi suorittaa sisätautien eikä kirurgian amanuenssuureja Tyksissä.

KARENSSI:

Mikäli hakija ei voikaan hakea amanuenssin, on hakijan ilmoitettava siitä välittömästi paikanvälittäjälle. Jos amanuenssiksi valittu jää saapumatta toimeen, keskeyttää sen ilman pätevää syytä tai laiminlyö tehtäviään, menettää hän oikeutensa hakea amanuenssuuria välittömästi seuraavien kuuden kuukauden aikana. Päteviä syitä ovat lääkärin sijaisuuden saaminen tai sairausloma.

Aesculapius Turun terveystoimi Oral Hammaslääkärit